Trainingen

Scout Out biedt naast een mooi evenement nu ook trainingen aan. Zij richt zich hierbij op trainingen die binnen een regio (meestal) niet gegeven worden. Vooralsnog is de groepsbegeleiderstraining de eerste training die is opgepakt. In een hybride variant, dus digitaal en live. Verder oriënteren de trainers van Scout Out zich ook op een hybride praktijkbegeleiderstraining.

Groepsbegeleiderstraining (voorjaar 2021)

In deze interregionale training voor groepsbegeleiders ga je aan de slag met deel B van de kwalificatiekaart “groepsbegeleiderscompetenties”, aangevuld met de competentie bemiddelen.

De opzet van deze training is vier online avonden en één fysieke dag. Tijdens de online avonden behandelen de trainers diverse theoretische onderdelen. Deze kun je koppelen aan een opdracht die je zelfstandig uit kan voeren. Na de laatste online avond krijg je een opdracht waarmee je langer zelfstandig aan de slag gaat. Op de laatste dag komt alles bij elkaar: de opdrachten, de uitwisseling van kennis en praktische oefeningen.

Na de training ben je in staat om alle rollen van de groepsbegeleider met glans te vervullen. Je weet hoe de rol werkt en hoe je hier binnen je groep vorm aan kunt geven. Je hebt tevens kunnen oefenen met verschillende competenties en je hebt aanknopingspunten hoe andere groepsbegeleiders onderwerpen aanpakken.

Inschrijven

Je kunt je inschrijven via SOL.

Praktijkbegeleiderstraining (2021)

De trainers van Scout Out beraden zich momenteel over het hybride maken van deze training. Meer nieuws volgt in de loop van 2021.

Training explorerbegeleiders/roverscoutsadviseurs (2021)

De trainers van Scout Out beraden zich momenteel over het hybride maken van deze training. Meer nieuws volgt in de loop van 2021.